Om Stormlaiv:

Stormlaiv er en levende rollespillforening med hovedsete i Bergen. Den er underlagt BFIT, Bergen Fritt Improvisasjon Teater, men produserer selvstendige laiver (levende rollespill) i en egen spillverden.

Når man spiller levende rollespill lever man seg inn i en rolle ofte flere dager i strekk, der man kler seg som, oppfører seg som og tenker som rollen sin. Spillestilen er varierende fra de forskjellige deltagerene, noen foretar full imersjon der de tenker, handler og føler som rollen, mens andre kun spiller en rolle.

Laiv foregår med kun deltagerene som tilskuere og er som sådan en lukket hendelse kun for deltagerne.

Stormlaiv arrangerer i forbindelse med laivene ofte kostyme og rekvisittkurs. Innimellom avholder vi også teaterøvelser for å hjelpe spillerene å komme dypere inn i rolle. Disse kursene er alltid kun for deltagere på laivene.

Om du er interresert i å prøve ut laiv, eller ønsker å finne ut mer om hva laiv er, kan du finne mer utfyllende informasjon på webportalen www.laiv.org. Dette er samlestedet for alle laivforeninger i Norge. Her finner man oversikt over de fleste laiver som holdes i Norge. Man kan på forumet komme i kontakt med de fleste laivforeningene i landet, og finne informasjon om det meste som vedrører hobbyen.